Oferta

linia

 

 

 

Bank Spółdzielczy w Szczucinie oferuje:

 

LOKATĘ PROMOCYJNĄ

 

Oprocentowanie 3,30% w skali roku

 

Udzielana na okres 5-miesięcy

 

Wpłaty na Lokatę oszczędnościową „Lokata promocyjna” można założyć  w okresie od 01.06.2022 r. do 31.10.2022 r. tylko w formie gotówkowej, wyłącznie dla nowych środków.

 

Minimalna kwota lokaty wynosi 10.000,00 zł.

Maksymalna kwota lokaty wynosi 100.000,00 zł.*

 

Kapitał wraz z odsetkami po upływie okresu umownego zgodnie z dyspozycją Posiadacza lokaty zostanie przelany na wskazany rachunek w Banku Spółdzielczym w Szczucinie.

 

*Suma wszystkich założonych lokat promocyjnych jednego Klienta nie może przekroczyć kwoty      100.000,00 zł

 

               


 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bank Spółdzielczy w Szczucinie oferuje:

 

Kredyt Ekologiczny

 

oprocentowanie 5% w skali roku

okres kredytowania do 10 lat

Cel kredytu:

·         finansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych,

·         finansowanie wydatków związanych z termomodernizacją budynków mieszkalnych,

·         finansowanie zakupu instalacji pomp ciepła lub innych odnawialnych źródeł energii,

·         refinansowanie wydatków poniesionych na w/w cele,

·         spłata kredytów zaciągniętych na w/w cele,

·         dodatkowo 30% kwoty kredytu można przeznaczyć na inny, dowolny cel.

 

   Maksymalna kwota kredytu 80 000,00zł.

 

 RRSO wynosi 5,85%. Do wyliczenia przyjęto kwotę kredytu w wysokości 20.000,00zł,
  119 rat umownych w wysokości 212,13zł + jedna ostatnia rata wyrównawcza w wysokości 206,29zł.  Oprocentowanie stałe 5% w stosunku rocznym.

Na całkowity koszt kredytu w wysokości 6.074,76zł składa się prowizja w kwocie 600,00zł
(3% kwoty kredytu), prowizja przygotowawcza w kwocie 25,00zł. oraz odsetki w kwocie 5.449,76zł. Całkowita kwota do zapłaty 26.074,76zł.

Dotyczy klientów w dobrej sytuacji finansowej wg raportu SiBik ocena BIKSco CreditRisk oraz posiadających zdolność kredytową.

Kredyt dostępny od 01.02.2022r. do 31.12.2022r.

 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


Reprezentatywny przykład całkowitej kwoty kredytu hipotecznego, całkowitego kosztu kredytu hipotecznego, całkowitej kwoty do zapłaty przez konsumenta oraz rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania:

 

 Wyliczenia reprezentatywne dla mieszkaniowego kredytu hipotecznego „Mój Dom” na dzień         31 grudnia 2021r:

 Rzeczywista Roczna Stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 2,90% dla następujących założeń:

całkowita kwota kredytu: 300.000,00 PLN (bez kredytowanych kosztów);

Okres kredytowania:  240 miesięcy;

Wkład własny: 20% wartości nieruchomości;

Max LTV 80%  

Oprocentowanie kredytu: 2.62% w scale roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 0,22%) i marża Banku w wysokości 2,40%, obliczona pop ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwyższa marżę kredytu
o 0,90 p.p.).

Raty malejące płatne co miesiąc wg załączonego harmonogramu.

Całkowity koszt kredytu  85.045,83 PLN, w tym:

·         suma odsetek w całym okresie kredytowania: 78.941,83 PLN,

·         koszt ustanowienia i zwolnienia hipoteki –  379,00 PLN w tym:

-    wniosek o wpis hipoteki: 200,00 PLN

-   PCC: 19,00 PLN

-   odpis księgi wieczystej:  30,00PLN

-   zgoda Banku na wykreślenie hipoteki: 30,00 PLN

-   wniosek o wykreślenie hipoteki: 100,00 PLN                                         

·         prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 1,90% kwoty udzielonego kredytu wynosząca  5.700,00 PLN.

·         opłata przygotowawrcza 25,00 PLN.

W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości,  oraz kosztu ubezpieczenia nieruchmości gdyż Bank nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. 

Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 385.045,83 PLN.

 

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR3M, co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu.

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________

 

Oferta obejmuje m.in.:


Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe (ROR),
Rachunki bieżące i pomocnicze dla podmiotów gospodarczych,
Lokaty,
Karty płatnicze,
Kredyty dla osób fizycznych,
Kredyty obrotowe w rachunku bieżącym i kredytowym,
Bankowość internetowa - (mojeID-Profil Zaufany)     www.bsszczucin.pl

Powiadomienia SMS 


Wpłatomat / Bankomaty 24 h - zobacz bankomaty bezprowizyjne

 

Przelewy z zagranicy (po wymianie w złotych wg kursu) PL nr rachunku ( NRB 26 cyfr)
Nazwisko i imię ...........
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
SWIFT: POLUPLPR
Bank Spółdzielczy w SzczucinieZapraszamy do korzystania z naszych usług.