WAKACJE KREDYTOWE

linia
[2022-07-29] WAKACJE KREDYTOWE

„WAKACJE KREDYTOWE”

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć

gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, wakacje kredytowe mogą dotyczyć jednej umowy kredytowej w złotych polskich zawartej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

 

Klienci Banku Spółdzielczego w Szczucinie będą mogli składać wnioski o ustawowe wakacje kredytowe od piątku 29 lipca 2022 r.

 

-  Z zawieszenia spłaty rat kredytu hipotecznego będą mogły skorzystać osoby, które zawarły umowę  

   przed 1 lipca 2022 r. i ich okres kredytowania kończy się po 31 grudnia 2022 r.

 

-  Okres zawieszenia spłaty kredytu będzie się rozpoczynać z dniem złożenia wniosku.

    W przypadku złożenia kompletnego wniosku bankowością elektroniczną za datę złożenia wniosku

    uznaje się datę wpływu do Banku w godzinach od 7.30 do 14.30 od poniedziałku do piątku, wnioski

    złożone po godzinie 14.30 otrzymują datę wpływu w następnym dniu roboczym.    

 

- W czasie zawieszenia kredytobiorcy nie muszą realizować płatności związanych z ich umową.

   Wyjątek stanowią składki ubezpieczeniowe.

 

Spłatę kredytu hipotecznego można zawiesić:

-  po dwa miesiące w trzecim i czwartym kwartale 2022 roku;

-  po jednym miesiącu w każdym z czterech kwartałów 2023 roku.

 Wniosek można złożyć:

 1). osobiście w placówkach Banku (wymagana obecność wszystkich Kredytobiorców),

2). poprzez system bankowości elektronicznej.

 Wniosek o „Wakacje Kredytowe” musi być podpisany przez wszystkich Kredytobiorców podpisem własnoręcznym lub podpisem kwalifikowanym przez wszystkich Kredytobiorców w przypadku wysłania wniosku poprzez system bankowości elektronicznej.    

 

Zalecane jest osobiste złożenie wniosku w placówkach Banku celem weryfikacji podpisów.

 

Wniosek – Wakacje Kredytowe - pobierz

Wniosek – Wakacje Kredytowe - kliknij

 

Oświadczenie o odstąpnieniu od wniosku  o Wakacje Kredytowe - pobierz

 

Oświadczenie o odstąpnieniu od wniosku  o Wakacje Kredytowe - kliknij

 

Instrukcja składania wniosku poprzez bankowość elektroniczną - kliknij

 

W  razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny  nr telefonu 14 643 61 24  wew. 22, 23.