Informacja dla Klientów - ograniczenia w płatnościach do / z Rosji i Białorusi

linia
[2022-06-01] Informacja dla Klientów - ograniczenia w płatnościach do / z Rosji i Białorusi

 

INFORMACJA  DLA  KLIENTÓW

Ograniczenia w płatnościach do / z Rosji i Białorusi

 

Szanowny Kliencie

W związku ze zmieniającymi się dynamicznie sankcjami nakładanymi na Rosję i na Białoruś informujemy, że Bank Spółdzielczy w Szczucinie nie gwarantuje przeprowadzenia transakcji finansowych powiązanych z wyżej wymienionymi krajami. Należy liczyć się z odrzuceniem płatności przez Bank z/do ww. krajów. Zgodnie z zapowiedziami, sankcje nakładane przez UE, USA, organizacje międzynarodowe oraz przez poszczególne kraje mogą podlegać dalszym rozszerzeniom.

 

Powołując się na opublikowane przez organizacje Visa oraz Mastercard oświadczenia informujemy, że obydwie organizacje płatnicze zawieszają członkostwa i licencje na używanie znaków towarowych dla wszystkich rosyjskich członków Visa oraz Mastercard.

W praktyce oznacza to, że rosyjskie karty Visa oraz Mastercard nie będą działać poza Rosją, a karty tych organizacji wydane          w innych krajach nie będą działać w Rosji. Rosyjskie karty wydane i używane wewnątrz kraju są obsługiwane przez lokalnego, wewnętrznego procesora – Narodowy System Płatności Kartowych.

 

                                                                                                              Zarząd  Banku Spółdzielczego w Szczucinie